top of page

Polityka Prywatności

 

Klub Sportowy Mundo Capoeira UE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta K.S.Mundo Capoeira UE i użytkownika serwisów należących do K.S.Mundo Capoeira UE obowiązuje poniższa Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: K.S.Mundo Capoeira UE nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, należących do K.S.Mundo Capoeira UE oraz nie nabywać usług oferowanych przez K.S.Mundo Capoeira UE.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do K.S.Mundo Capoeira UE możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię,nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych usług

Zamawianie elektronicznych i bezpłatnych usług należących do K.S.Mundo Capoeira UE wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia,nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej K.S.Mundo Capoeira UE. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zamówioną usługę. Imię pozwala K.S.Mundo Capoeira UE zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

K.S.Mundo Capoeira UE zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości K.S.Mundo Capoeira UE rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

bottom of page